loader
yükleniyor...

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

SGK ve özel sigorta şirketlerinin işbirliği ile özel hastanelerde fark ödemeden muayene, tetkik ve tedavi olmaya imkan sağlayan bir sigorta türüdür, tamamlayıcı sağlık.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası sgkdan sağlık güvencesine sahip kişilerin özel hastanede masraf ödemeden tedavi olmalarını sağlayan bir sigorta türüdür.

Kişi özel sgk ile anlaşmalı özel hastaneye gittiğinde teşhis ve tedavisi yapılacak, anlaşmalı olduğu kadar kısmını sgk ödeyecek anlaşmalı olmadığı kadarını özel sağlık sigortasını yapan şirket ödeyecek şeklindedir. Yani masrafların bir kısmı sgk dan karşılanırken bir ksımı özel sağlık sigortasından karşılanır. Böylece sigortalı cebinden para ödemeden özel hastaneden muayene, tetkik ve tedavi olabilir.

Özel hastanelerin ülkemizde hızla gelişmesi ile sistem devlet ve özel hastaneler arasında bir takım paslaşmaları da beraberinde getirmiştir. Bu da özel hastanelerde hizmet almak isteyen bireylerin özel hastaneye gittiğinde bir takım farklar ödemesini beraberinde getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu süreç biraz daha derinleşecek gibi görünüyor. Buna karşılık özel sigorta şirketleride bireylerin üzerindeki bu riskleri kendi üzerlerine alarak bireyleri rahatlatma yoluna gitmişlerdir.

Tamamlayıcı sağlık sigoraları genelikle yatarak ve ayakta tedavi alternatifi ile değerlendirilmektedir. Ancak sadece yatarak tedavi kapsamı olan poliçelerin çok daha ekonomik olarak alınması mümkündür.

Tamamayıcı sağlık sigortasın bazı önemli konular var bunları başlıklar halinde irdelemek isterim;

ANLAŞMALI HASTANE:

Burada sigoralının hem sgk ile anlaşması olan hemde özel sağlık sigortası ile anlaşması olan hastaneleri tercih etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sigortalının sgkdan aktif olarak tedavi hakkının olması gerekmektedir. Özellikle bağkurlular için belirtelim, bağkur primini ödemiyorsanız hizmet alamıyorsunuz.

Burada hasta kayıt yaparken devletin aldığı 15 tl kampsam dışındadır onu her helükarda ödemek zorundadır sigortalı.

BEKLEME SÜRELERİ ,

Özel sigortanın mantığında hep bir beklenmeyen olay kurgusu vardır. Dolayısıyla beklenen veya başlangıcı gerçekleşmiş hastalıklar kapsam dışındadır. Sigoralı olduğunuz tarihten başlayarak başınıza gelebilecek riskleri kapsar. Bu hastalıklarla ilgili bazı hastalıklarla ilgili bekleme süreleri vardır. Bunlar genellikle öyküsü sigorta başlangıç tarihinden önceye dayanabilecek hastalıklardır. Örneğin, bel fıtığı, böbrek taşı, kanser gibi hastalıklar poliçe başlangıç tarihinden itiabaren 3-6-9 ay gibi sürelerde bekleme sürelerine tabidir.

YENİLEME GARANTİSİ

Sigortanın ilk yıllarda bir sonraki yıl için yenileme garantisi yoktur. Ancak 3 üncü yılın sonunda özel sağlık sigorta şirketi sigortalının durumunu da değerlendirerek ömür boyu yenileme garantisi verebilir. Bunun için ilk 3 yıl içindeki seyri önemlidir. Türkiye de TSS olgusu yeni olduğu için yenileme garantisi bilincinin düşük olduğunu düşünüyorum.

YAŞ FAKTÖRÜ:

Genellikle sigorta şirketleri 65 yaş üzerine sigorta yapmıyorlar. Bebeklerde 15 günü doldurduktan sonra anne ve babalarından birisi ile birlikte sigorta yapılabilir. Yaş prim ve yenileme garantisi kazanabilmek için belirleyici bir faktördür. Çok ileri yaşlar beklenmeden düzenli olarak sigortanın yenilenmesini tavsiye ediyorum.

SONUÇ:

Öyle görünüyorki özel sağlık sigortaları değişik aşama ve kademelerde Türkiye de de gelişecek gibi görünüyor. Kapsamlar kademeli hale gelebilir, anlaşmalı hastaneler belirli gruplara ayrılabilir. İmkanı olanlara bir an önce doğru bir sigorta şirketinden ve doğru bir acenteden poliçelerini almalarını ve düzenli yenilemelerini tavsiye ediyoruz.